Skip to Content

Veel gestelde vragen

V. Wat is een beschermde Europese benaming?
A. In 1993 trad de EU-wetgeving in werking die voorziet in een systeem voor de bescherming van benamingen voor landbouwproducten en levensmiddelen. op basis van geografische herkomst of traditioneel recept. Deze regeling is mede gebaseerd op het Franse "AOC (Appellation d'Origine Contrôlée)" systeem. Bij de regeling voor gegarandeerde traditionele specialiteiten worden benamingen van landbouwproducten of levensmiddelen beschermd die volgens een traditionele productiemethode of een traditionele samenstelling zijn geproduceerd. Op Europees niveau geregistreerde namen zijn beschermd tegen misbruik of tegen praktijken die de consument kunnen misleiden.

V. Waar kan ik informatie vinden over beschermde benamingen?
A. Informatie met betrekking tot de regeling kan worden verkregen op deze website en op de Website van de Europese Commissie

V. Welke  benamingen zijn er en wat is het verschil?
A. Er zijn drie verschillende soorten bescherming:
De Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) wordt verleend aan producten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze.

Wanneer minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia kunnen worden toegeschreven aan de geografische oorsprong, wordt een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) verleend

Bij de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) verwijst de toekenning niet naar de herkomst, maar naar de traditionele productsamenstelling of productiemethode.

V. Welke producten komen in aanmerking voor een bescherming?
A. De meeste voedingsmiddelen komen in aanmerking voor een bescherming, inclusief vlees, zuivel en visproducten, fruit en groenten, bier, dranken van plantenextracten, brood, gebak, taarten, koekjes en zoetwaren en pasta. Voorbeelden van andere producten die ook  geregistreerd  kunnen worden zijn:
BOB/BGA: natuurlijke gommen en harsen, hooi, etherische oliën, mosterdpasta,  hooi, , kurk, cochenille, bloemen en sierplanten, wol, riet en vlas •
GTS: Kant- en klaar gerechten, bier, chocolade en afgeleide producten, brood, gebak, cake, suikerwerk, biscuits en andere bakkerwaren, dranken op basis van planten extracten, deegwaren, zout.

V. Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?
A. De aanvraagprocedure kan ongeveer 2 jaar duren. Deze twee jaar is te wijten aan de verschillende fasen in het proces  

V. Welke voordelen zijn er voor mijn product bij een registratie als een BOB/BGA of GTS?
A. Producenten met producten met een Europese bescherming hebben een middel waar mee waarde kan worden toegevoegd aan de producten.
Registratie kan helpen om  te profiteren van de grotere markt die ontstaat voor consumenten die zich bewust zijn van het belang van regionale en specifieke voedselproducten..

V. Zijn er kosten voor de producenten om deel te nemen in de regeling?
A. Aan de registratieprocedure zijn voor de product geen kosten verbonden, het vraagt wel tijd en inspanning. Als een product eenmaal geregistreerd is moet er wel jaarlijks gecontroleerd worden door erkende controle-instanties om ervoor te zorgen dat de productspecificaties worden nageleefd., zodat de authenticiteit van het product kan worden gewaarborgd.. Aan deze controle zijn wel kosten verbonden.

V.  Als mijn product is geregistreerd kan ik dan wijzigingen aanbrengen in de specificatie?
A.
Ja. Het is mogelijk om wijzigingen in de productspecificatie aan te brengen nadat een product is geregistreerd.. Bij een wijziging moeten wel weer alle stappen zoals bij de aanvraagprocedure opnieuw gevolgd worden

V. Welke bescherming hebben de geregistreerde namen?
A. Landbouwproducten en levensmiddelen die een Europese bescherming hebben genieten juridische bescherming tegen imitatie in de hele EU.
Op geregistreerde producten wordt een EU-symbool aangebracht, waardoor consumenten het traditionele en authentiek product kunnen herkennen.

V. Wie kan  de beschermde benaming gebruiken?
A. Zodra een product wordt geregistreerd is het voor producenten  binnen het  aangegeven geografisch gebied die voldoen aan de productspecificatie, toegestaan om geregistreerde producten te produceren en op de markt de brengen