Skip to Content

Boerenkaas (GTS)

De naam “Boerenkaas” is specifiek verbonden aan (half) harde kaas die traditioneel op de boerderij wordt bereid uit rauwe melk van rundvee, geiten, schapen of buffelkoeien, gewonnen van in hoofdzaak eigen melkvee. De melk moet voor tenminste de helft afkomstig zijn van de eigen veestapel. Er mag melk van ten hoogste twee melkveehouders worden bijgekocht, maar de bijgekochte hoeveelheid mag in totaal niet meer bedragen dan de productie van het eigen bedrijf. De grondstof melk mag geen warmtebehandeling hoger dan 40ÂșC hebben ondergaan; de fosfatase-activiteit moet overeenkomen met die van de gebruikte grondstof rauwe melk. De melk dient binnen 40 uur na het melken verwerkt te worden tot kaas.
Meer informatie over boerenkaas kunt u vinden op de website van Boerenkaas.