Skip to Content

Adviescommissie

Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn

De Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn adviseert de minister op verzoek bij aanvragen voor registratie van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van wijn in Nederland, bij verzoeken tot wijziging van een productdossier of annulering van een registratie en bij bedenkingen tegen de registratie van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van wijn of tegen de niet-minimale wijziging of de annulering van een registratie op grond van de Verordening (EU) nr. 1308/2013.

De  leden van de Adviescommissie zijn afkomstig uit diverse geledingen van de wijnsector en zijn op die manier deskundig om een advies aan de minister uit te brengen. Zij zijn in maart 2015 door de Minister benoemd.

De Adviescommissie Wijn is als volgt samengesteld:

Voordragende organisatie naam woonplaats
Wijngaardeniersgilde De heer ing. S.J.J. Crone Elst
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren De heer mr. J.A.L. Speet Rotterdam
Wageningen Universiteit De heer dr. ir. H. van der Meulen Wageningen

Voor vragen of informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier of contact opnemen met het secretariaat