Skip to Content

Adviescommissie

Adviescommissie Geografische aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en Specificiteitcertificering (AGOS)

De Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (AGOS) adviseert de minister bij aanvragen voor registratie van Nederlandse producten, bij verzoeken tot wijziging van een productdossier of annulering van een registratie en bij bezwaren op grond van de Verordening (EU) nr. 1151/2012 tegen de registratie van producten door andere landen zowel voor geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen als voor de gegarandeerde traditionele specialiteiten van een landbouwproduct of een levensmiddel.
De commissie brengt op verzoek van de minister advies uit over landbouwproducten en levensmiddelen uit alle sectoren. Verder kan de commissie desgevraagd betrokken worden bij andere kwesties en daaraan gerelateerde vragen in het kader van de verordening. Door de minister worden de leden van de commissie benoemd. Deze leden zijn afkomstig uit diverse geledingen en zijn op die manier deskundig op hun eigen terrein om een advies aan de minister uit te brengen.

Alle tot nu toe in de EU erkende productdossiers en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van voedselkwaliteit zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. 

Er zijn drie soorten Europese bescherming:

Voor vragen of informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier of contact opnemen met het secretariaat